POTVRZENO: Studie dokazuje, že nositelé hodinek jsou svědomitější.

Jedním z neočekávaných vedlejších účinků aktuálního dění je, že při své práci mám více času na objevování některých méně prozkoumaných zákoutí hodinářské kultury. Nedávno jsem (při hledání něčeho zcela nesouvisejícího) narazil na vědeckou studii kterou původně publikovali výzkumníci z Univerzity v Glasgow, Koleje vědy a inženýrství, a která se zabývá osobnostními rysy spojenými s nositeli náramkových hodinek oproti jedincům, kteří náramkové hodinky nenosí. 

STUDIE-HODINKY2

Studie, která byla pečlivě konstruována a realizována, se zabývala tím, zda nošení náramkových hodinek koreluje s určitými osobnostními rysy. Celkový počet účastníků počáteční studie byl 112 jedinců ve věku od 17 do 54 let, a poté, co byli identifikováni jako pravidelní nositelé náramkových hodinek, byli účastníci požádáni, aby vyplnili něco, co se - volně přeloženo - nazývá inventář osobnosti deseti položek (TIPI). TIPI je stručný osobnostní test, který se skládá z jednoduchého desetibodového dotazníku, který hodnotí takové základní aspekty charakteru, jako je introverze či extraverze, sklon k bojovnosti, svědomitost a podobně. První studie přinesla zajímavé předběžné výsledky, které se výzkumníci pokusili reprodukovat ve větším měřítku. Původní výsledky byly potvrzeny a zjištění by měla přinést pocit zadostiučinění a troufám si říct, sebepoznání mnoha, ne-li všem nadšencům do hodinek.

Stručně řečeno, počáteční studie zjistila, že "účastníci, kteří se identifikovali jako běžní nositelé hodinek, se hodnotili jako výrazně svědomitější ve srovnání s kontrolním vzorkem. Také jsme pozorovali, že nositelé hodinek dosahovali nižší extraverze, přívětivosti a otevřenosti, ale vyšší emoční stability." 

Podrobnější analýza dat v závěru studie přináší některé zajímavé myšlenky.

První z nich je otázka svědomitosti. Vědci poznamenávají, že: "Zdá se, že volba nosit hodinky působí jako sociální ukazatel jednotlivce, který bude pravděpodobně svědomitější. Další replikace na větším vzorku podporuje tento závěr. Také jsme pozorovali konzistentní mnohorozměrné rozdíly v osobnostech mezi oběma skupinami, přičemž nositelé hodinek vykazovali nižší úroveň extraverze a otevřenosti. A konečně, nositelé hodinek se chovají způsobem, který je v souladu s vyšší úrovní svědomitosti, protože přicházejí na schůzku dříve než ti, co hodinky nenosí.“

tabulka-hodinky

Výzkumní pracovníci jsou také opatrní, a poukazují na to, že zůstává nejasné, zda jsou nositelé náramkových hodinek ze základu svědomitější, nebo zda je povahový rys nošením hodinek skutečně vylepšen (korelace nemusí nutně implikovat příčinnou souvislost). Poznamenávají: "Standardní hodinky zůstávají technologicky jednoduché, ale tato jednoduchost vysvětluje, proč se bezpočet výrobců chytrých hodinek pokouší využít tento specifický tvarový faktor. Taková zařízení obvykle měří a poskytují další zpětnou vazbu související s fyzickou a fyziologickou aktivitou (např. srdeční frekvence). Zajímavé je, že tato zařízení si s větší pravděpodobností pořídí ti, kteří již vyznávají zdravý životní styl. Touha vlastnit nebo nosit standardní náramkové hodinky může být tedy v první řadě vedena vyšší mírou svědomitosti. Případně rozhodnutí pořídit si hodinky může být jednoduše motivováno touhou znát čas, být více organizovaný a na oplátku se snažit být svědomitější." 

14633285_721965757952577_5003164047565666962_o_1Vědci zajímavě také poukazují na to, že smartphone není náhradou hodinek, pokud jde o to, jak vnímáme čas a jak toto vnímání ovlivňuje dochvilnost. "Jedním z omezení, které lze v této studii najít, je to, že někteří účastníci mohou vlastnit mobilní telefon, ale ne standardní hodinky, což může být matoucí, protože mají stále jednoduchý přístup k zjištění času. Nicméně 100 % našeho zkoumaného vzorku a 97,5 % v našem druhém vzorku mobilní telefon vlastnilo také, takže je nepravděpodobné, že by to byl ovlivňující faktor.“ Nakonec docházejí k závěru: "Konkrétně nositelé hodinek z různých prostředí vykazují výrazně vyšší úroveň svědomitosti a nižší úroveň extraverze a otevřenosti. Přicházejí také dříve na schůzky. Ze současných údajů není jasné, zda svědomitost vede k nošení hodinek, nebo zda nošení hodinek dělá člověka svědomitějším. Ať už je směr vztahu jakýkoli, nošení hodinek je platným externím znakem osobnosti a souvisejícího chování.“ 

No, a to je vše – můžete se podívat na skutečnou studii přímo zde, a pokud jste si někdy mysleli, že milovníci hodinek jsou si nejen více vědomi toku času, ale jsou také více introvertní a, řekněme, nemají nutně své srdce na dlani, vám věda kryje záda.

Autor článku: Ondrej Varga

Potřebujete poradit?

Milan Illés Milan Illés Mistr hodinář